Mi-Rakel i Creos hus!
    
av Brita Sylvan


I MI-RAKEL belyses vår tids trångsynthet och fördomar.
Detta som hindrar människor från att leva fritt och berikande. Från sin innersta lust och ärlighet.

 
Denna härliga bok är en framtidsvision in i en
vardag och ett samhälle där "Det kärleksfulla
riset" med alla sina fostrande, förlösande,
dynamiska möjligheter och effekter, är en
självklarhet.
När "Det kärleksfulla riset" kommer på tal eller blir verklighet, blir det oerhört laddat och intensivt.

För Mi-Rakel - den unga flickan - blir detta med smisk något både lockande och förskräckande.
När hon får möjligheten att välja blir det nästan ännu svårare än om hon tvingats till det. När hon väljer och säger "Ja" kommer det ur vetskap om hur förödande stagnation och rädsla för att våga är för en människa.

Hon har sett att de kvinnor som lever med "Det kärleksfulla riset",
både i vardag och högtid, har en annan utstrålning, en annan
intensitet, en annan livsglädje än andra.
Hon har fascinerats av mannen som på detta skapande sätt tar
sina kvinnor i besittning och berikar dem.
Hon måste själv försöka. Hon måste få uppleva detta. Hon måste
föras vidare. Så blir det också. Stundom på ett svindlande sätt,
stundom stilla, stundom lekfullt.

I Mi-Rakel får vi aningar om att livet är något mycket rikare och mer
annorlunda än vi idag ens har tillåtelse att tänka!

I Mi-Rakel har vår tids förlamande kulturhypnos börjat släppa sitt grepp om
människor!

Följ med på en sinnlig resa med starka och omvälvande upplevelser!


Originalvolym med illustrationer av författarinnan. Pris 170 kr! Artikelnr B8.

Tillbaka till startsidan.